Den tekniska utrustningen utgör själva hjärtat i poolsystemet och här är det viktigt och självklart för oss att inte göra avkall på kvaliteten

Vi utrustar alltid våra pooler med produkter av bästa kvalitet från marknadsledande tillverkare för en lång och trygg drift med service och garantier.
Med vår kunskap dimensionerar och anpassar vi efter era behov på bästa sätt den tekniska utrustningen till varje individuellt poolprojekt, oavsett om det är en ny eller befintlig pool på marknaden.

Val av utrustning som rening och teknik, armaturer, lampor, Bräddavlopp skall noga och omsorgsfullt väljas till poolen både med avseende på design och funktion oavsett om ni väljer produkter i Rostfritt, eller PVC/ABS plast.

Välkommen

Kontakta oss
  • pool-o-spa-kumla-pump-renings-filter-led-lampa-for-pool
  • pool-o-spa-kumla-reningsverk-for-pool
  • pool-o-spa-kumla-schematisk-bild-pool-system

Följ oss på Instagram

Kontakta oss

    Kontakta oss

      Följ oss på Instagram